|
✆ NL: +31 (0)20 320 4039   |   ✆ UK: +44 (0)12 0658 1930   |   ✉ Request a Freight Quote

Wat wel doen en wat niet doen

Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van deze World Wide Website ( "The Your Cargo Contact Website, hierna te noemen YCC") is onderhevig aan deze voorwaarden.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG WANT BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SITE ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN.

Het gebruik van materiaal op de YCC website.

De informatie, illustraties, tekst, video, audio en foto's (gezamenlijk "Materialen") die zich op de YCC website bevinden zijn beschermd door het auteursrecht. U mag deze Materialen slechts gebruiken voor persoonlijke of educatieve doeleinden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Your Cargo Contact (“YCC”) is het niet toegestaan de Materialen voor andere doeleinden te gebruiken. Met uitzondering van hetgeen hieronder is bepaald, mag u de Materialen op de YCC website niet reproduceren, opnieuw publiceren, posten, verzenden of distribueren.
U mag het materiaal op de YCC website alleen afdrukken voor persoonlijke of educatieve doeleinden. Wanneer u Materiaal kopieert, bent u verplicht elke oorspronkelijke auteursrechtaanduiding in alle kopieën op te nemen. Downloadbare computersoftware of anderszins beschikbare software op de YCC-Website is onderhevig aan licentieovereenkomsten. De materialen op de YCC website zijn afkomstig uit een verscheidenheid aan bronnen, en kunnen zonder

Links naar externe websites

De sites waarnaar wordt gelinkt vanuit de YCC-Website vallen niet onder onze controle. YCC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of beschikbaar materiaal op deze websites. Wij zien links naar een externe website niet als een aanbeveling. Deze links zijn uitsluitend voor het gemak van onze gebruikers.

Uitsluiting van garantie

De diensten, informatie of gegevens (hierna te noemen "Informatie") die YCC op haar website ter beschikking heeft gesteld, worden geleverd "AS IS", zonder enige vorm van garantie. YCC sluit bij voorbaat elke vorm van garantie uit. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw computer, hardware, gegevens, informatie, materialen en zaken die voortvloeien uit de informatie of het gebrek aan beschikbare informatie op de YCC website. YCC is niet aansprakelijk voor:

  1. Verlies of letsel dat, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt is door handelingen met betrekking tot het leveren van de Informatie;
  2. Eventuele fouten, omissies of onnauwkeurigheden in de Informatie, ongeacht hoe ze zijn veroorzaakt, of vertragingen en onderbrekingen bij het leveren van de Informatie;
  3. Beslissing die genomen zijn of handelingen die zijn uitgevoerd of niet uitgevoerd, op basis van de verstrekte Informatie.

YCC geeft geen garantie of waarborg met betrekking tot de inhoud, volgorde, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie. Ook geven wij geen garantie of waarborg dat de informatie foutloos is of dat fouten kunnen worden verholpen. In deze sectie wordt onder "YCC" verstaan: Your Cargo Contact en haar divisies, dochterondernemingen, opvolgers, moedermaatschappijen, en hun werknemers, partners, directeuren, agenten en vertegenwoordigers, en eventuele externe leveranciers of bronnen van informatie.

Beperking van Aansprakelijkheid

Onder geen geval zal YCC aansprakelijk zijn voor verlies of schade van enige aard, of deze nu is gebaseerd op een contract, een onrechtmatige daad of anderszins door het gebruik van of het vertrouwen in het internet in het algemeen.

Waarschuwing

U verlaat Your Cargo Contact

Nee, bedankt.

x

X